Weekend ta' Attivita' ghall-Familja Kollha 2014

 Weekend ta' Attivita' ghall-Familja Kollha 2014

Mill-Gimgha 9 sal-Hadd 11 ta' Mejju 2014

Fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokjali

Fil-pasta night tas-sibt filghaxija ser ikollna mistiedna specjali lil Federica Falzon li

 rebhet il- program televiziv taljan IO CANTO.

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.