Tberik 2015

Tberik 2015.

Aghfas hawn ghall-kalendarju tat-tberik 2015


 

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.