Weekend ta'Attivita' ghall- Familja Kollha.

Il- Parrocca Zejtun tistiednek ghal weekend ta' attivita' ghall-familja kollha

fil-25, 26, u 27 ta'Mejju 2012.

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.