Application Forms

F'din il-website tistaw issibu applikazzjonijiet li tistaw tipprintjaw, timlew u tohduhom fl-ufficju tal-parrocca.

 


 

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.