The Zejtun Parish gathers several groups and organisations, by which they give energy to the Zejtun community as a whole.  These groups and organisations try to reach each member of the community, thus no one can feel excluded. 

 

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.