Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.

   
zejtunold0002_t.JPG
 

Zejtun Parish Church pre-1900

 
vara02_t.jpg
  St Catherine's Statue  
festa01_9_t.jpg
  Hrug tal-Vara - 19/06/2005  
cover_dunjoe_t.jpg
  Dun Joe Abela's Book  
ruzarju20_t.jpg
  Our Lady of the Rosaries - 2008  
statwa3_t.jpg
  Tal-Ghaxra - Misrah Girgor Bonici, Zejtun  
santang_t.jpg
     
goodfriday2006_mark_t.jpg
  Zejtun Church on Good Friday by Mark Micallef  
Photo28Pages41-432.jpg
  Zejtun Parish Church Crypt of Our Lady of the Rosaries. (Courtesy of Malta 360 Degrees)  
oratorju_zejtun003.jpg
  See full report at News 20-2-2009  
oratorju186_1.jpg
  Parish Oratory - Upper part exposed after Conservation & Restoration