Cathechism

 GRANET TAC-CENTRI TAD-DUTTRINA


MUSEUM SUBIEN      
Infantili, l-Ewwel Tqarbina, 2 Sena   It-Tlieta u l-Gimgha 5.45-6.25pm
It-3 u r-4 Sena   It-Tnejn u l-Hamis 5.45-6.25pm
Il-5 u s-6 Sena Grupp it-Tnejn u l-Hamis 6.50-7.30pm
  Grupp it-Tlieta u l-Gimgha 6.50-7.30pm
       
MUSEUM BNIET      
Infantili    It-Tlieta  5.00-5.45pm
L-Ewwel Tqarbina sar-4 Sena   It-Tnejn u l-Hamis 5.00-5.45pm
Il-5 u s-6 Sena   It-Tlieta u l-Gimgha 6.00-6.45pm
       
TAL-HNIENA      
Infantili   L-Erbgha  4.30-5.15pm
L-Ewwel Tqarbina   It-Tnejn u l-Erbgha 4.30 -5.15pm
It-2, it-3 u r-4 Sena   It-Tlieta u l-Hamis 4.30-5.15pm
       
SAN MARTIN      
Infantili   It-Tnejn  4.30-5.15pm
L-Ewwel Tqarbina    It-Tlieta u l-Hamis 4.00 -4.45pm
It-2 Sena   It-Tlieta u l-Hamis 4.30-5.15pm
It-3 Sena   It-Tnejn u L-Erbgha  4.30-5.15pm
Ir-4 Sena   It-Tlieta u l-Hamis 3.30-4.15pm
       
SAN GIRGOR      
Infantili Grupp it-Tnejn 4.00-4.45pm
  Grupp il-Gimgha 4.30-5.15pm
L-Ewwel Tqarbina u t-2 Sena   It-Tlieta u l-Erbgha 4.30 -5.15pm
It-3 u r-4 Sena   It-Tnejn u l-Gimgha 4.30-5.15pm

 


Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.