Clergy & Others

Priests

Reverend Eric Overend, Parish Archpriest Tel: 21693704
  Fax: 21821801
Reverend Remig Saliba Tel: 21695518
Mons Anton Abela Tel: 21694780
Reverend Gino Gauci Tel: 21694552
Reverend Ang Seychell Tel: 21694874
Reverend Frans Mifsud Abroad
   
   
Reverend Guzepp Scerri Dar tal-Kleru
   
   
Mons Karm Zammit Tel: 21693614
Kan Reverend Joe Abela -?Kollegjata ta' Bormla Tel: 21693732
Reverend George Spiteri - Vici M'Xlokk Tel: 21695139
   
   
 
 


 

Religious Communities

? Address Tel. No.
Gizwiti
Dar P. Arrupe, 7, Sqaq San Adeodato
Tel: 21677841
Ulied il-Qalb ta' Gesu' (Ta' L-Ispirtu s-Santu)
12, Triq San Lucjan
Kunvent: 21693719
Skola:?21673704
Socjeta tal-Qalb Imqaddsa ta' Gesu' (Sacred Heart)
76, Triq Sant Angelo
Tel: 21694280
Sorijiet Missjunarji ta' Gesu' Nazzarenu
Triq l-Isqof Emm. Galea
Tel: 21674498


 

Zejtun Priests and Religious Ministers serving/living elsewhere

(In process of being completed)

Rev Mons Lawrence Mifsud - Siggiewi

Rev Mons Jos Carabott - Mosta

Fr  Mifsud Guz  O.S.A. St Mark's Priory, Augustine Friars, Rabat, MALTA

Fr Magro MSSP - Peru Mission

Fr Salvinu Spagnol  Kunvent Tas-Silg, Marsaxlokk

Fr Raymond Francalanza O.S.A.  Kunvent 'Omm tal-Parir it-Tajjeb' - Millennium Chapel - Paceville STJ 06. Tel no. 21 354464

Reverend Timon Mercieca - Rettur, Knisja ta' San Martin. “Dar San Martin” Triq Patri Tumas Xerri, Bahrija – RBT 6052 Malta.Tel: 21454108, Mob: 99013950, e-mail: frtimon@onvol.net

  

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.