Welcome

 

 Merhba fil-website tal-Parrocca taz-Zejtun. 

Aghfas hawn ghall-ahhar avvizi.

 


 

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.