Welcome

 

 Merhba fil-website tal-Parrocca taz-Zejtun. 

Aghfas hawn ghall-ahhar avvizi.

 


 

 Donations: Parish church restoration project


Set a Standing Order with your Bank

for €5 Monthly Donation.
 
Project Accounts are:

HSBC ZEJTUN - 056 061609 051

BOV ZEJTUN - 400 1694 5627

 


Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.