Welcome

 

 Merhba fil-website tal-Parrocca taz-Zejtun. 

Aghfas hawn ghall-ahhar avvizi.

 


 

Granet Tac-Centri Tad-Duttrina 2015

Granet Tac-Centri Tad-Duttrina

MUSEUM SUBIEN

Infantili sar-4 Sena    It-Tlieta u l-Gimgha 5.30-6.20pm
Il-5 u s-6 Sena      Grupp it-Tnejn u l-Hamis 6.45-7.30pm
  Grupp it-Tlieta u l-Gimgha 6.45-7.30pm

 

MUSEUM BNIET

Infantili   It-Tlieta  5.00-5.45pm
L-Ewwel Tqarbina sar-4 Sena It-Tnejn u l-Hamis  5.00-5.45pm
Il-5 u s-6 Sena It-Tlieta u l-Gimgha 5.30-6.15pm

 

TAL-HNIENA

Infantili L-Erbgha 4.30-5.15pm
L-Ewwel Tqarbina   It-Tnejn u l-Erbgha 4.30-5.15pm
It-2, it-3 u r-4 Sena It-Tlieta u l-Hamis 4.30-5.15pm

 

SAN MARTIN

 Infantili   It-Tnejn    4.30-5.15pm
 L-Ewwel Tqarbina   It-Tlieta u l-Hamis  4.00-4.45pm
 It-2 Sena   It-Tlieta u l-Hamis   4.30-5.15pm
 It-3 Sena  It-Tnejn u l-Hamis   4.30-5.15pm
 Ir-4 Sena  It-Tlieta u l-Hamis  3.30-4.15pm

 

SAN GIRGOR

 Infantili    Il-Gimgha    4.30-5.15pm
 L-Ewwel Tqarbina u t-2 Sena   It-Tlieta u l-Erbgha   4.30-5.15pm
 It-3 u r-4 Sena  It-Tnejn u l-Gimgha   4.30-5.15pm

 


 

 Donations: Parish church restoration project


Set a Standing Order with your Bank

for €5 Monthly Donation.
 
Project Accounts are:

HSBC ZEJTUN - 056 061609 051

BOV ZEJTUN - 400 1694 5627

 


Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.